Norge, USA og folkeretten, dagsavisen.no

Minda Holm

Når det gjelder USA og folkeretten, er problemet ikke så mye Trump, som at USA konsekvent bryter de verdiene de selv forfekter. […]

Da USA, Frankrike og Storbritannia bombet Syria i april, uttrykte Norge «forståelse» for angrepet, men regjeringen hadde ikke utredet om angrepet var et brudd på folkeretten. NATO ga sin fulle støtte. Folkerettseksperter, også norske, påpekte at angrepet var et brudd på folkeretten og FN-pakten. […]

Muligheten for å utvikle en sedvane rundt «Responsibility to protect», altså inngripen for humanitære hensyn, ble skjøvet lenger unna etter at prinsippet ble brukt i Libya gjennom FNs sikkerhetsråd i 2011. Koalisjonsstyrkene brøt løftet om at inngripenen ikke skulle brukes til regimeendring. Den prosessen var Norge som kjent en del av, og sett i ettertid er det langt fra tydelig om avsettelsen av Gadaffi var det moralsk riktige valget. Läs artikel