Norge skal lede arbeidet med den humanitære situasjonen i Syria, steigan.no

Eva Thomassen

Norges FN ambassadør Mona Juul: Norge skal lede arbeidet med å sette den humanitære situasjonen i Syria på Sikkerhetsrådets dagsorden. […]

I VG 19. desember 2020 ble Mona Juul intervjuet om hvilke saker Norge skal bringe til «bordet» i Sikkerhetsrådet. Juul svarer: «Norge skal lede arbeidet med å sette den humanitære situasjonen i Syria på Sikkerhetsrådets dagsorden».

Hvem har bestemt at Norge skal bruke setet i Sikkerhetsrådet til den «humanitære situasjonen» i Syria? Hvorfor skal den «humanitære situasjonen» i Syria opp igjen i Sikkerhetsrådet? Den ble jo ferdigbehandlet tidligere i år. Og, den handlet ikke om «den humanitære situasjonen»[…]

Arbeidet Norge nå påtar seg på vegne av USA handler ikke om humanitær bistand. Oppdraget handler om en omstridt FN-resolusjon (2165) fra 2014 som tillater at FN og bistandsorganisasjoner kan frakte «humanitær bistand» fra naboland gjennom en rekke grenseoverganger inn til Syria uten syriske myndigheters godkjenning. […]

Grenseovergangene det er snakk om er fra Tyrkia i nord, fra det britisk-kontrollerte Jordan i sør gjennom At-Tanf-området hvor USA holder tusenvis av syrere som gisler i et avsidesliggende ørkenområde i den beryktede konsentrasjonsleiren Rukban, og en tredje fra det USA-okkuperte Irak nordøst for Syria. Totalt 6 grenseoverganger. […]

Nå har nordmenn jobbet for fred i Syria siden 2011 og ingen fred er i sikte. Det har heller ikke stått i arbeidsinstruksen. Det er heller ikke «fred» Juul skal bringe til «bordet» i Sikkerhetsrådet i FN. USA ønsker ikke fred i Syria. De gjør alt de kan for at Syria ikke skal vinne krigen. Med god hjelp fra norske diplomater. Läs artikel