Norge må være innstilt på å klare seg mer alene, dagbladet.no

Jacob Børresen, pensjonert flaggkommandør med en lang militær karriere bak seg i Sjøforsvaret.

Prinsipielt sett er det to forskjellige måter å møte situasjonen på: Kapitulere her hjemme eller bruke vesentlig mer penger på forsvar enn vi gjør i dag.

Det er en gryendeerkjennelse blant den forsvars- og sikkerhetspolitiske eliten her i landet, at Norge må være innstilt på å klare seg mer alene. Dette kom sist til uttrykk i et intervju i avisa Klassekampen mandag 23. juli, med tidligere stabssjef for NATOs generalsekretær, Torgeir Larsen, og tidligere utenriks- og forsvarsminister Espen Barth Eide. […]
Det er liten tvil om at Norge nå, i en eventuell krisesituasjon, må være forberedt på å kunne klare seg selv i større grad enn under de siste ti til femten årene av den kalde krigen. Troverdigheten av NATOs sikkerhetsgaranti iht. Atlanterhavspaktens artikkel 5 er svekket. […]

Dersom vi mener at Norge i større grad vil måtte klare seg alene, må det få konsekvenser for hvordan vi innretter vårt militære forsvar. Det er prinsipielt sett to forskjellige måter å møte den situasjonen på. Begge legger til grunn at sannsynligheten for at Norge skal bli angrepet militært, i en konflikt som i utgangspunktet bare angår Norge og Russland, er svært liten. Et russisk angrep på Norge vil enten være ledd i en større europeisk konflikt hvor NATO er involvert, eller Moskva vil måtte ta høyde for at et angrep på Norge vil kunne resultere i krig med NATO/USA og holde styrker i beredskap på andre frontavsnitt enn fronten i Finnmark. Läs artikel