Norge – et land bundet til Donald Trump, nordnorskdebatt.no

Einar Sørensen, internasjonal rådgiver

Statsminister Erna Solbergs utenriks- og sikkerhetspolitikk kan summeres opp i en enkel setning: «Samme hva president Donald Trump måtte finne på, så er det hva USA virkelig gjør som betyr noe». Utenriksminister Ine Eriksen Søreide utdypet dette mens hun var forsvars-minister med å understreke at «ikke noen fare  med USA så lenge vi har en James Mattis som forsvarsminister. Mattis kan vi stole på»

Nå mot årsskiftet kan vi bare slå fast at det som synes å være hovedgrunnlaget for Norges sikkerhet er  i ferd med å smuldre opp. Forsvarsminister Mattis må kapitulere for krefter på det ytterste høyre i USA, krefter som drar USA ut av alt internasjonalt forpliktende samarbeid og som dertil er sterke tilhengere av autoritær ledelse. Skjelvende amerikanske demokratiske og republikanske toppolitikere kappes om å ta avstand fra en president som kan gjøre nøyaktig som han vil, slik som det amerikanske systemet fungerer. […]

I Rovaniemi har Finland hovedkvarteret for luftforsvaret av sin del av Nordkalotten med finnenes mest moderne jagerfly. På Kallax flybase i Luleå har Sverige stasjonert det beste de har av luftforsvar og jagerfly. De er de viktigste hjørnesteiner i våre naboers forsvar.

Hvordan i all verden kunne vi stelle oss så dårlig, at situasjonen i dag er at i våre naboers kriseplanlegging kan det ikke utelukkes at Nord-Norge med letthet blir okkupert og dermed en fare for resten av Skandinavia? De er ganske enkelt nødt til å regne med at naboen i vest er et potensielt oppmarsjområde mot deres nord-områder og må planlegge for dette dystre alternativ. Noe annet er uansvarlig av våre grenseland i nord. Läs artikel