Norge dammar av hemlig ubåtsbas från kalla kriget, svd.se

En flottbas för kärnvapenbestyckade ubåtar som användes under kalla kriget ska åter öppna i Norge. Olavsvern utanför Tromsö byggdes under 1960-talet och var länge hemlig. Nu blir den på nytt en strategiskt viktig plats för USA och Nato. […]

Enligt NRKska nu Olavsvern stå redo att öppnas för att ge plats åt bland annat tre Seawolf-ubåtar från USA:s flotta. Högt uppsatta amerikanska officerare har setts vid basen på sistone och i fredags ställde sig Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen positiv till att amerikanska styrkor ska få använda basen i Natosamarbetet.

Han körde därmed över majoriteten i kommunstyrelsen i Tromsö som gett uttryck för att man inte vill se amerikanska soldater i området. Andra kritiker har riktat in sig på att Norge nu är på väg att överge den traditionella linjen att vara en buffertzon mellan stormakterna genom ett territorialförsvar och att därmed inte tillåta permanenta baser för främmande trupper. Läs artikel