Noreg gjev USA frisoner, klassekampen.no

Den nye forsvarsavtalen mellom USA og Noreg gjer at USA får tilgang til fire militærbasar der amerikanske interesser kan kome framfor norsk lov.

Denne veka går høyringsfristen ut på den nye tilleggsavtalen mellom USA og Noreg, som tidlegare forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) signerte i april i år.

Avtalen blir rammeverket for det militære samarbeidet mellom Noreg og USA på norsk jord og legg mellom anna opp til at USA får tilgang til fire område der dei kan drive militær aktivitet på norsk jord: Rygge, Sola, Evenes og Ramsund.

Amerikanarane får høve til å disponere områda fritt og byggje om den infrastrukturen dei treng. I avtalen mellom dei to landa står det at norsk lov og suverenitet kan bli utfordra der det kjem i konflikt med amerikanske interesser.

«Det er understreket i avtalen at den inngås med full respekt for norsk suverenitet, norske lover og folkerettslige forpliktelser. I dette ligger en forpliktelse til å følge norsk regelverk, likevel slik at USA ikke anser denne forpliktelsen som gjeldende der det ikke er forenelig med amerikanske tjenstlige behov.» Läs artikel