Nordiskt avtal om försörjningstrygghet, fmv.se

Signering av avtal om försörjningstrygghet inom försvarsmaterielområdetFoto: FMV

Ammunitionssamarbete kan bli det första konkreta resultatet av det ramverk som undertecknades vid det nordiska försvarsministermötet i veckan.

Vid ett nordiskt försvarsministermöte på Gotland inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordefco undertecknade Sverige, Norge och Finland ett avtal om försörjningstrygghet och Danmark gjorde en avsiktsförklaring om att signera avtalet i ett senare skede.

Det är Försvarets materielverk som på regeringens uppdrag har förhandlat fram en överenskommelse om försörjningstrygghet mellan Finland, Norge och Sverige för försvarsområdet. Överenskommelsen är ett tillägg till det nordiska materielsamarbetsavtalet som signerades 2015.

–Jag är mycket glad över att vi har lyckats skapa det här ramverket för samarbete inom försörjningstrygghetsfrågor. Det kommer att bidra till ökad samordning mellan de nordiska länderna och skapar möjlighet till en effektivare resursanvändning under fredstid och i händelse av kris eller konflikt en stärkt uthållighet och säkrare lagerhållning, säger FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson. Läs artikel