Nordens tid borde vara nu, Henrik Wilén, hbl.fi

Nordisk gemenskap har ofta fördjupats efter kris. Osäkerhet har större inverkan på viljan att samarbeta än gemensam historia. Nu när det finns flera internationella osäkerhetsmoment borde det vara tid för ett tätare samarbete.

Till följd av ett tilltagande internationellt intresse för Norden och tilltagande osäkerhet på den internationella arenan, hävdar mången politiker i debattartiklar och seminarieinlägg att Nordens tid är nu. Visst. Men sker det något konkret som visar på att beslutsfattarna verkligen vill fördjupa samarbetet? Tja, med lite välvilja kan man tolka talen och artiklarna som att det finns en politisk beredskap att göra något mer av det nordiska samarbetet än vad som är fallet i dag. Potentialen för det nordiska samarbetet är betydligt större än vad som i dag utnyttjas. Läs artikel