Niklas Granholm: Så här kan det svensk-norska försvarssamarbetet utvecklas, svd.se

Medan Sveriges militära samarbete med Finland har fördjupats har samarbetet med Norge inte fungerat på länge. Länderna är som siamesiska tvillingar med kommunikationsproblem…

Insikten sprids också om att den nordiska regionen – Norden, Baltikum och Nordkalotten med omgivande havsområden – är en sammanhängande strategisk region under ökat hot. Det går inte att föreställa sig fred i en del av regionen samtidigt som en öppen konflikt pågår i en annan del. Geografi, delade grundläggande värderingar, ömsesidigt beroende ekonomier och militärteknologisk utveckling binder oss allt tätare samman…

För att kunna stärka den hårda säkerheten i Norden kan det norsk-svenska samarbetet utvecklas på åtminstone fyra olika sätt:

Ett operativt samarbete främst för kris och krig – det för bägge länderna farligaste fallet – bör vidareutvecklas. Dagens samarbete mellan det norska, finska och svenska flygvapnet i norr bör gå mot ökad intensitet, komplexitet och frekvens. Det bör också skalas upp till operativ nivå där alla försvarsgrenar kan ingå. Samarbetet bör vara öppet för andra likasinnade stater. Läs artikel