Niinistö ringde upp Vladimir Putin, Hufvudstadsbladet 9 oktober

Samtalet mellan president Sauli Niinistö och hans ryska kollega Vladimir Putin fördes per telefon, på Finlands initiativ. Presidenterna diskuterade Finlands och Rysslands inbördes relationer, krisen i Ukraina och kriget i Syrien och Irak.

Niinistö konstaterade enligt presidentens kansli att samarbetet mellan Finland och Ryssland ”fortsätter aktivt”, trots att handeln mellan länderna har försvagats. Niinistö framhöll vikten av att eldupphöret i Ukraina till stora delar har hållit, och av att man gjort framsteg när det gäller att verkställa punkterna i Minskavtalet.

I fråga om konfilkten i Syrien och Irak uttryckte Niinistö sin oro över den ökade stormaktsspänningen i området. Niinistö hoppas på internationellt samarbete för att få ett fredligt slut på kriget i landet.