Niinistö om Nato: Vi har ingen orsak att ändra på något, svenska.yle.se

President Sauli Niinistö säger att det inte finns någon ödesgemenskap mellan Finland och Sverige som för dem tillsammans och samtidigt in i Nato. Han påpekar att bägge länderna fattar sina självständiga beslut i frågan.

– Vi har inget sådant automatiskt gemensamt öde att den ena omedelbart gör lika om den andra beslutar sig för att gå med i Nato. Tvärtom, det ser ut som om beslutsprocessen är rätt så komplicerad, sade Niinistö i en intervju för Yle.

Natoutredningen visar att Finland och Sverige gjorde klokast i att ansluta sig tillsammans i fall av anslutning. Finlands ställning blir oskyddad om någondera parten går med allena.

Presidenten står fast vid sin Natoåsikt även efter att ha bekantat sig med rapporten.

– Min ståndpunkt är att vi inte har något behov av att ändra på vår rådande politik, säger Niinistö. Läs artikel