Niinistö om Finland och den internationella koalitionen mot IS, hbl.fi

…Den internationella koalitionen mot IS består av 28 länder, däribland Finland. Det finska bidraget har bestått av 50 militärutbildare i Erbil i norra Irak. Nu har man fattat beslut om att skicka ytterligare 50 soldater till en rådgivande och assisterande roll.

– De kommer att stationeras närmare fronten, så visst är det aningen farligare, men det är inte ett stridsuppdrag. De är där för att samla information och erfarenheter om hur man behöver utveckla den utbildning som de finska soldaterna ger kurdiska styrkor i Erbil.

Enligt Niinistö finns varken planer eller press från koalitionen att använda finska soldater i stridsuppdrag. Däremot har USA bett Finland bidra med försvarsmateriel.

– Vi fick en liknande förfrågan för ett år sedan och då svarade vi nej. Den nya förfrågan är under behandling och vi får se vad vi kan ge för svar. Svaret kommer inom kort, säger Niinistö som inte ville specificera exakt vilken typ av försvarsmateriel det handlar om.

– Generellt kan man säga att det kan handla om skyddsutrustning, reservdelar, patroner och vapen. Det finns flera alternativ….

 I en intervju för The New York Times sa Trump att han som president inte automatiskt skulle förbinda sig till att försvara Baltikum i händelse av ett angrepp.

– Det är svårt att föreställa att USA skulle vilja undergräva alliansens trovärdighet. Jag tror att det mest handlar om valsnack, säger Niinistö.Läs artikel