Niinistö fortsätter på sin utstakade linje, Ari Sundberg, vasabladet.se

President Sauli Niinistö lovar inga förändringar i sin politik under den andra mandatperioden. Arbetet fortsätter i gamla spår…

Niinistö har byggt sin utrikespolitik på fyra hörnstenar. Den första är ett trovärdigt försvar, den andra är partnerskapet med västvärlden, dit han räknar EU, Sverige, Nato och USA. Den tredje hörnstenen är goda relationer och samverkan med Ryssland och den fjärde är internationella organisationer såsom FN…

Vad försvarssamarbetet inom EU anbelangar upplever Niinistö att det finns oklarheter i frågan om hur mycket EU-länderna i slutändan är skyldiga att hjälpa varandra i en möjlig krissituation.

– Det som stör mig lite är hur olika Lissabonavtalets klausul om assistans uppfattas i olika länder. Det är något som måste diskuteras tycker jag. Läs ledaren