”Nej till ökat EU-inflytande över svenskt försvar”, Mikael Jansson (SD), Björn Söder (SD) och Roger Richtoff (SD), DN Debatt

REPLIK DN Debatt 20/6. Regeringens utspel om att ”stärka EU:s försvarssamarbete” innebär ett flagrant brott mot den linje som Sverige och socialdemokratin tidigare har drivit. Man frågar sig varför regeringen åter gör ett lappkast i sin försvarspolitik? skriver Mikael Jansson (SD), Björn Söder (SD) och Roger Richtoff (SD).

Regeringens nya ställningstagande kommer i en situation där riksdagen har att ta ställning till ett förslag från EU-kommissionen om EU-byråkratins kontroll över försvarsindustrin genom en så kallad subsidiaritetsprövning i försvarsutskottet. Det är svårt att låtsas att regeringens utspel inte hänger samman med försvarsindustrifrågan. Försvarsministern har tidigare sagt att han har slagits hårt inom EU för att försvarsindustrifrågorna ska förbli en angelägenhet för medlemsstaterna. Nu ändrar han sig utan annan förklaring än att det är ”bättre att vara med”…

Den som säger att beslutet att låta EU få inflytande över försvarsmaterielproduktionen är reversibelt känner inte EU-projektets grundläggande dynamik: att ständigt flytta makt till Bryssel med små steg.Kommissionens aktuella förslag är tidsbegränsat och volymbegränsat, men troligen kommer det ändå krävas kvalificerad majoritet i rådet för att återgå till mellanstatlig försvarsindustripolitik. Läs artikel