Nej, Nato skulle inte göra oss tryggare Sven Hirdman på SvD.se

På Brännpunkt 9/2 argumenterar professor Åke Frändberg mot dem som motsätter sig ett svenskt medlemskap i Nato. Om Sverige skall överge sin 200-åriga framgångsrika politik av militär alliansfrihet, ligger bevisbördan hos dem som vill ändra på denna politik. Frändbergs huvudargument är att: ”Sverige kan inte försvara sig på egen hand. Ett medlemskap i Nato innebär en stor trygghet för oss.”

Faktum är att Sverige aldrig kunnat försvara sig mot ett stormaktsangrepp. Vår säkerhetspolitik går ut på att vi inte skall försätta oss i ett sådant läge, att vi drar på oss ett stormaktsanfall. Därför är medlemskap i Nato en dålig idé, eftersom det med säkerhet leder till att vi blir indragna i händelse av krig i vårt närområde. Mer specifikt kan man formulera nedanstående skäl mot svenskt Natomedlemskap: Läs artikeln