NATOs skjeveste budsjettstruktur, aftenposten.no

John Berg, major (R), forsvarsanalytiker

[…] Hva ville skjedd hvis en regjering la frem en langsiktig helse- eller veiplan med en lett gjennomskuelig feilmargin på mer enn 120 milliarder? Det ville kanskje blitt litt bråk i mediene og på Stortinget? Men ikke da NATOs nåværende generalsekretær, som statsminister for 11 år siden, la frem en slik plan. Det til tross for at det alt da var klart at 50 F-35 supermaktskampfly ville påtvinge oss nevnte budsjettstruktur, NATOs skjeveste. […]

Igjen: Hva er grunnen? Sverige har småstatsforsvarsjageren Gripen, med driftskostnader på ca. 15 prosent av F-35. De får råd til dobbelt så mange fly som oss og samtidig penger til andre tiltak vi ikke makter.

Vi samarbeider med Nederland, Belgia og Danmark om kampfly av typen F-16. Alle anskaffer F-35. Men legger vi NATOs toprosentsmål til grunn, satser Norge dobbelt så mye på flyet som gjennomsnittet for de andre. De går heller ikke for supermaktsovervåkningsflyet Poseidon. Läs artikel