Natonoja och värnplikt, Bengt Silfverstrand , ledare i ETC

Hirdman är en av författarna i en nyutkommen antologi betitlad Försvaret främst. Bokens sammanfattande budskap är alliansfrihet och självförsvar i görligaste mån. Man talar för ett alliansfritt, rustat och försvarsdugligt Sverige.

Förre försvarsministern Thage G. Petersson är mycket kritisk mot de senaste årens försvarsnedskärningar och inte minst avvecklingen av värnpliktsförsvaret. Han vill liksom flera andra av bokens författare se någon form av återinförande av den allmänna värnplikten med en liten ”kärna” av yrkesanställda militärer. Regeringen har tillsatt en utredning om försvarets personalförsörjning och i sitt tal vid Folk och försvars konferens den 10 januari pläderade utrikesminister Margot Wallström för ett införande av en moderniserad jämställd version av värnplikten. Läs ledaren