”Natomedlemskap en säkerhetsrisk”, svd.se

Krister Eduards, tidigare ambassadråd vid Sveriges ambassad i Moskva

Inför det amerikanska maktskiftet den 20 januari argumenterar nu svenska Natoanhängare för ett svenskt medlemskap i den USA-ledda alliansen. Nio debattörer bedömer på SvD Debatt den 10 januari att med ”Joe Biden väntas USA åter måna om sina alliansvänner” och stöder den Natooption, som de borgerliga partierna i riksdagen tillsammans med Sverigedemokraterna efterlyste den 15 december. Och Svenska Atlantkommittén menar på tankesmedjan Frivärlds Säkerhetsrådet den 7 december att med en ny amerikansk president är tiden inne för ett svenskt medlemskap i Nato, något som kommittén gör gällande skulle ge Sverige ”fullt inflytande över alliansens beslutsfattande” i kris- och krigssituationer i regionen.

Men hypotesen att Sveriges säkerhet skulle förbättras genom ett Natomedlemskap är problematisk. Den koppling debattörerna gör mellan USA och Nato är visserligen väl grundad i alliansens historia, där den amerikanska politiska och militära dominansen av Nato har bestått i decennier. Men förhoppningar om att en demokratisk administration skulle stå för en i grund annorlunda ledning av Nato än en republikansk saknar stöd i historiken. I stället har under hela efterkrigstiden ett par framträdande drag i den amerikanska säkerhetspolitiken återkommit och dokumenterats, oavsett vem som varit president. […]

Den svenska försvarsstrategin har en tydligt defensiv framtoning, även om den trots det väcker viss irritation i ryska militära kretsar. Ett svenskt Natomedlemskap skulle ofrånkomligen tolkas som en offensiv upptrappning och riskera att utlösa en rysk upprustning i regionen med åtföljande förhöjda säkerhetsrisker. Allvarliga varningar för att en förhöjd rustning i regionen ökar risken för att regionens länder oavsiktligt råkar i militär konflikt har ofta framförts, nyligen den 14 december av ”Nätverket för europeiskt ledarskap”, som uppbär stöd både av Nato och av de brittiska, finska och tyska regeringarna. Slutsatsen i dag måste bli att ett svenskt Natomedlemskap riskerar att försämra säkerhetssituationen för både Sverige och Östersjöregionen. Läs artikel