Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast – punkt slut, expressen.se

Ann Linde (S), utrikesminister och Peter Hultqvist (S), försvarsminister

En riksdagsmajoritet bestående av Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna avser att driva igenom ett uttalande i riksdagen om behovet en av så kallad ”Nato-option”. Det är regeringen som formulerar den säkerhetspolitiska linjen. Den är en del av regeringens politik. Regeringen anser inte att en Nato-option bör läggas till i den säkerhetspolitiska linjen. Den linje som gällt hittills fortsätter att gälla. Det är viktigt för såväl det svenska folket som för grannländer, för samarbetspartners och andra säkerhetspolitiska aktörer att detta är fullständigt tydligt.

Regeringen framhåller liksom tidigare regeringar värdet av en bred parlamentarisk förankring av säkerhetspolitiken. Det finns olika former för att säkerställa insyn för riksdagen i utrikespolitiken. Detta ändrar dock inte att den säkerhetspolitiska linjen är en del av den säkerhetspolitik som formuleras av regeringen. […]

Det har påståtts att en ”Nato-option” skulle underlätta samarbetet med Finland. Vi har en djup och detaljerad dialog med Finland, på många nivåer, kring försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Inte vid något tillfälle har det militärt alliansfria Finland signalerat att Sverige skulle behöva förändra sin säkerhetspolitiska linje. Denna hållning är ömsesidig.

Den svenska regeringen avser inte att ha några synpunkter på Finlands säkerhetspolitiska linje. Argument som att en svensk Nato-option skulle vara till Finlands hjälp är helt orimliga. Sverige ska inte lägga sig i finsk politik på det sättet. Det samarbete vi sedan hösten 2014 mycket . Läs artikel