Natomedlemskap dåligt för Sveriges säkerhet, dagensarena.se

Henrik Fritzon, tidigare regionstyrelsens ordförande i Skåne, i dag regionstyrelsen andre vice ordförande (S)

[…] Men nackdelarna är för det första att spänningen i Östersjöregionen ökar, för det andra att Sverige blir en del av frontlinjen mellan stormaktsblocken. För det tredje kommer Sverige därmed också att avancera i betydelse vid en stormaktskonflikt och sannolikt bli ett primärt mål för kärnvapen. Nato-medlemskap ökar således både risken för stormaktskonflikter och för att Sverige vid en sådan blir ett primärt kärnvapenmål och riskerar total ödeläggelse. […]

Det finns stora oklarheter om styrkan i Natos kollektiva försvarsgaranti. Det vore därför olyckligt om Sverige övergav en historiskt framgångsrik alliansfrihet till förmån för en försvarsgaranti som alldeles för många har missuppfattat. En av de mest spridda missuppfattningarna är att den kollektiva försvarsgarantin träder in automatiskt vid ett militärt angrepp mot något av medlemsländerna. Så är inte fallet. […]

Istället för att gå med i Nato bör vi åter kraftigt rusta upp den svenska försvarsförmågan, bygga upp ett invasionsförsvar och en försvarsmakt som är djupt förankrad hos det svenska folket. Det är en viktig lärdom från Ukrainakriget: folkets beslutsamhet och motstånd har omöjliggjort en snabb rysk ockupation. Därför skulle ett första steg vara att bygga ut värnplikten igen. Så kan vi återskapa en väpnad alliansfrihet där ett angrepp på oss står fienden så dyrt att den hellre avstår. Det kan vi göra utan att agera på ett sätt som ökar spänningarna i Östersjön eller riskerna för Sverige vid en stormaktskonflikt. Detta är en beprövad politik, till skillnad från vad ett hastigt beslutat inträde i Nato skulle vara. Läs artikel