Demilitariseringen under attack – upp till försvar! nyan.ax

Jerker Örjans

Det är ingen tvekan om att demilitariseringen är under attack. Ännu har den dock starkt stöd av statsmakten och ledande rikspolitiker liksom på Åland av vår regering och i välformulerade och -motiverade insändare, bland annat av Fredsinstitutets Sia Spiliopoulou Åkermark.

Det är inte att förvåna att det också bland oss ålänningar finns det de som vacklar inför anstormningen. Vad hjälper avtal och paragrafer mot vapen och onda uppsåt, och det finns de som hävdar att gångna krig visat att ingen brytt sig om demilitariseringen när det gällt. För dem som vacklar erbjuder demilitariseringens förkämpar stöd: Många hävdar tvärtom att Åland gått relativt skonat genom tre krig just tack vare demilitariseringen och neutraliseringen. Ryssarna bryter mot lag och rätt, men en värld utan avtal och fördrag är omöjlig. Ålandsservitutet om demilitarisering har genom åren stärkts och utvidgats och har nu 166 år på nacken. Läs artikel