NATO satser på en stor militærøvelse i Norge. Det er ikke tilfeldig, aftenposten.no

Frank Rossavik

Er saken stor nok, spør vi journalister ofte når vi vurderer hva vi skal skrive om. Trident Juncture er bokstavelig talt en stor sak: 40.000 allierte soldater og annet personell skal i sving under den største militærøvelsen i Norge siden 1984.

Øvelsen er viktig for Norges sikkerhet. Forsvaret her til lands vil være helt avhengig av bistand fra NATO om «noe» skulle skje.

I motsetning til hva mange nok tror, er det ingen automatikk i at Norges allierte trår til.

NATO-traktatens artikkel fem sier at et væpnet angrep på ett land skal anses som et angrep på alle. Når et slikt er konstatert, skal alliansen ta «skritt som den anser for nødvendig, derunder bruk av væpnet makt». Med andre ord: Det kan bli et spørsmål om det som har skjedd, er et militært angrep. I en komplisert verden med mange typer krigføring, er tolkningen ikke alltid opplagt. Vil en situasjon i Finnmark, som ligner Russlands intervensjon i Øst-Ukraina, bli regnet som et væpnet angrep?

Normalt vil svaret antagelig være ja, men det kommer an på hvordan de allierte ser på den sikkerhetspolitiske situasjonen generelt og hvor store ressurser som trengs andre steder. Läs artikel