NATO-rapport om Norge: – Ikke spesielt godt samstemte, tv2.no

[…] Oberstløynant Tormod Heier, som er professor ved Forsvarets høgskole, sier at konsekvensene av at Norge ikke prioriterer eget forsvar, og ikke holder orden i eget bo, er at nasjonale forsvarsoppgaver outsources.

Han mener at NATO kommer med oppsiktsvekkende kritikk av Norge.

– Det er oppsiktsvekkende at NATO kritiserer manglende samsvar mellom norske og allierte forsvarsprioriteringer. Særlig fordi norske myndigheter har valgt å knytte seg tettere opp til NATO og det allierte forsvarssamarbeidet enn tidligere år. Utfordringene er spesielt store på landsiden, men også på sjøsiden der Norge må ta et særlig ansvar som frontlinjestat overfor Russland på nordflanken, sier Heier til TV 2. […]

– Vekten legges på såkalte «strategiske kapasiteter» fremfor et bredere og mer utholdende forsvar som kan vise vedvarende synlighet og tilstedeværelse over tid. Dette kan bety at Norge fortsatt må ha hjelp fra allierte styrker i fredstid, som fra baser og støttepunkter på norsk territorium, må ut og gjøre jobben i de norsk-russiske grenseområdene, forklarer Heier.

Han tror at dette naturlig nok vil medføre russiske mottiltak.

– Ikke fordi Russland frykter Norge, men fordi Russland frykter at Norge blir brukt som springbrett for operasjoner der USA ønsker å komme tettere på de strategiske undervannsbåtene på Kolahalvøya, fortsetter Heier. Läs artikel