Nato på sex minuter, Olov Abrahamsson i NSD

Under söndagen inleds Folk och Försvars stora konferens i Sälen. Det ska talas försvars- och säkerhetspolitik i dagarna tre. Gissningsvis kommer frågan om svensk anslutning till Nato att vara en av de frågor som diskuteras mest. Delar av borgerligheten trycker på för en svensk Nato-anslutning. Men det finns fortfarande ett stort folkligt motstånd mot ett svenskt Nato-medlemskap. Det syns bland annat i en opinionsmätning som DN/Ipsos presenterade under fredagen. Hälften, 50 procent, tycker att Sverige ska stanna utanför.

Under det senaste året har det dessutom ett antal namnkunniga svenskar börjat vädra sin skepsis mot Nato-vurmandet. Ett exempel är gruppen bakom den alternativa Nato-utredningen. Ledamöter i utredningen är Hans Blix (utrikesminister i den liberala regeringen 1978-79), Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Lars Ingelstam, Pierre Schori (biståndsminister i S-regeringen 1994-99), Stina Oscarson och Linda Åkerström.

De har bland annat tagit fram sex minuter lång film, ”Nato på sex minuter”, som redogör för de viktigaste argumenten mot svenskt medlemskap.

På sajten ”Bevara alliansfriheten” finns ännu fler argument för den som önskar motvikt och alternativ till Nato-förespråkarna i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Läs ledaren