NATO-øvelsen øker spenningen, fremover.no

Gunnvald Lindset

Samtidig som vi denne høsten markerer at det er 100 år siden slutten på 1. verdenskrig, avholdes NATO-øvelsen Trident Juncture. 50.000 soldater vil delta i en av de største militærøvelsene på norsk jord. Våre egne soldater utgjør bare 10 prosent. NATO-øvelsen trekker også inn nøytrale land som Sverige og Finland, og representerer dermed enda et skritt i utviklingen mot å integrere disse landene enda mer i NATOs (les USAs) globale strategi. […]

Den engelske avisen The Telegraph intervjuet nylig den britiske forsvarsministeren. Han kunne fortelle at de nå oppretter en militærbase for 800 kommandosoldater i Nord-Norge. Dette som et svar på angivelig russisk aggresjon «in our back yard». Det er skremmende at den britiske ministeren omtaler vår landsdel som «deres bakgård». Det viser at de betrakter Nord-Norge som en slagmark i en potensiell krig mot Russland.

Norge er i ferd med å ødelegge kontakten som er bygd opp i nord. Vi har tross NATO-medlemskap klart å samarbeide med vår nabo i øst uten de store konfliktene. Vi er blitt enige om en grense i Barentshavet, og vi har forvaltet felles ressurser til beste for begge land. Fiskebestandene i Barentshavet kan stå som eksempel på en vellykket felles forvaltning som begge land burde kunne bygge videre på for fredelig sameksistens i et hittil fredelig hjørne i verden. I stedet settes denne omforente enigheten på spill. Det blir ikke noe bedre av at regjeringen lar være å invitere russiske myndigheter til 75-års jubileet for frigjøringen av Finnmark. Det vi trenger er dialog og da bør en slik anledning benyttes. Läs artikel