Nato och Sverige, Maj Britt Theorin och Sven Hirdman, seminarium i Kungälv 27 februari

F R E D S R Ö R E L S E N   I   K U N G Ä L V   A N O R D N A R S E M I N A R I U M   OM NATOMaj Britt L Ö R D A G E N   D E N   2 7   F E B R U A R I   KL 09 – 15

 P l a t s                              Nordiska folkhögskolan, Olof Palmes väg 1, Kungälv

P r o g r a m                   09:00 Registrering, kaffe och fralla

                                            MAJ-BRITT THEORIN talar om ”NATO – EN KÄRNVAPENALLIANS” och SVEN HIRDMAN talar om ”NATO/SVERIGE/RYSSLAND”

K o s t n a d                      2 0 0 kronor (inklusive kaffe och fralla samt lunch)Sven Hirdman efn.seMedlemmar i Fredsrörelsen i Kungälv: 1 5 0 kronor

A n m ä l a n                    Anmälan sker genom insättning av 150/200 kronor på Fredsrörelsen i Kungälvs plusgirokonto 78 62 01 – 4 senast 18 februari. Ange namn och adress.