Nato och svenskt medlemskap? lennartwaara.com

Inte trodde jag att jag skulle instämma politiskt med Nooshi Dagostar. Men, hon och Vänsterpartiet reser ett korrekt krav genom att förespråka en folkomröstning om ett NATO medlemskap. Leif Pagrotsky SAP menar att det inte är bråttom utan vi bör tänka efter kring för- och nackdelar och inte rusa iväg hals över huvud. En korrekt och intellektuellt hederlig inställning. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet är uttalat emot ett NATO medlemskap.

Jag befinner mig således i dåligt politiskt sällskap, men med en gemensam korrekt inställning i en konkret geopolitisk fråga .Sverige skall inte gå med i NATO även om Finland gör det. Det finns ingen militär-, försvars- eller säkerhetspolitisk lag eller automatik som säger det. Finland har en helt annan geopolitisk historia (den kan alla historiskt intresserade) som Sverige stött och skall fortsätta att stödja. Det är ett empiriskt faktum. Finlands-argumentet är idag inget annat än politisk taktik för att med så lite diskussion som möjligt styra in Sverige i NATO. Som argument för att Sverige måste gå med nu är argumentet ett svagt argument. Så ser den globalistiska Magdalena Anderssons och partiledningens falska agerande ut. Finland tar sitt beslut utifrån sitt geo-poliska läge. Sverige bör avvakta och helst genomföra en folkröstning med en grundläggande nationell diskussion innan. Läs artikel