Ledare: Känner du dig också blåst på en Natodebatt? vf.se

Susanne Sjöstedt, ledarskribent

[…] Utan någon egentlig debatt, utan folkomröstning och med bara några opinionsmätningar som tycks visa att ungefär hälften av väljarna ställer sig bakom ett sådant beslut. Bara några månader efter att frågan var hyggligt liten i debatten.

Kanske är det rätt beslut – men det går fort. För fort. […]

Socialdemokraterna har flaggat för diskussionsmöten över Zoom med partimedlemmar över hela landet vid en rad tillfällen nästa vecka. Är det bara S-medlemmar som ges en chans att diskutera ett eventuellt (eller möjligen sedan länge avgjort) svenskt Natomedlemskap?

Eller ja, frågan är väl om ens S-medlemmarna verkligen får göra det. För samtidigt som S låtsas hålla dörren öppen, har datumen för när en svensk ansökan skulle kunna lämnas in flyttats allt närmare i tid. […]

Datumet har ändrats från ”senare i sommar” till ”runt midsommar” till ”i slutet på maj” till … ja typ i morgon. Läs ledaren