NATO: Norge må skaffe seg et troverdig forsvar, aftenposten.no

Bygg en troverdig hær. Erstatt fregatten KNM Helge Ingstad. Kjøp egne tankfly. Disse og flere andre krav stiller NATO i Europa nå til Norge. […]

– Det NATO er bekymret for, er Forsvarets manglende utholdenhet, noe som ble dokumentert under øvelsen Trident Juncture i Norge sist høst. Det meste av det Norge hadde (av militær kapasitet, red.anm.) gikk med til å motta NATO-forsterkninger. Vi hadde lite igjen til å slåss med. Vi er nødt til å bli mer robuste, vise troverdighet utad og også gi befolkningen en trygghet. Läs artikel