Nato löser inte vårt säkerhetsproblem Slutreplik från Anders Österberg om säkerhetspolitik i Aftonbladet

Det är glädjande att se att Karin Enström (M) nu delar Socialdemokraternas uppfattning att det är viktigt att stärka den svenska försvarsförmågan. Svensk försvarsförmåga stärker svensk säkerhet. Synd att Karin Ekström inte gjorde samma bedömning under sin tid som försvarsminister. Då hade Sveriges läge varit bättre rustat än i dag. Men att ett Natomedlemskap skulle stärka svensk säkerhet är helt fel.Sveriges säkerhetsproblem kommer inte att försvinna genom att stanna utanför organisationen. Men de kommer heller inte att lösas om vi går med i den. Tvärtom. Ett medlemskap i Nato kan mycket väl bidra till att skapa förutsättningar för exakt de situationer som Natoförespråkarna tror sig undvika genom medlemskap i Nato.Enström tar upp i sin replik att Sverige är så sammanflätat med att en angripare kan ha svårt att separera oss från Nato. Det är ett märkligt sätt att argumentera. Nato är alltså inte bra för säkerheten i sig, utan vi är redan så sammanflätade med Nato att det riskerar vår säkerhet. Då borde vi väl snarare agera så att vår alliansfrihet förtydligas mot omvärlden, inte gå ännu längre och bli medlemmar i Nato? Världen står inför många utmaningar, ett svenskt Nato-medlemskap är inte svaret. Vår alliansfrihet fyller en viktig funktion, för vår egen säkerhet och för andra länder. Det bör vi värna och utveckla – inte överge.

Anders Österberg Riksdagsledamot, internationell ledare S i Stockholm (artikeln i AB)

Karin Enströms artikel