NATO krever at Norge gjør milliardkjøp, dagbladet.no

NATO krever at Norge kjøper to nye spesialbygde transportfly som gjør det mulig å etterfylle de nye amerikanske F-35-flyene med bensin mens de er i lufta.

Det kommer fram av et dokument med de såkalte kapabilitetsmålene i NATO, som Klassekampen har lest. I dokument er det nedfelt mål for hvert enkelt land, og forsvarsministrene i medlemslandene har vedtatt dokumentet.

Ifølge avisa åpner Forsvarsdepartementet for at Norge kan gi etter for kravet om å skaffe til veie to tankfly for å etterfylle F-35-flyene mens de er på vingene. Det ene tankflyet skal være klar til bruk i 2028, det andre i 2029.

Ifølge avisa har Australia nylig kjøpt slike fly til rundt 2,2 milliarder norske kroner stykket. Det betyr at et norsk innkjøp ville kostet rundt 4,4 milliarder, i tillegg til driftskostnader og hangarer. Läs artikel