Nato-initiativ för tätare samarbeten, forsvarsmakten.se

Försvarssamarbeten med andra nationer blir allt viktigare för Sverige. Oavsett var de sker krävs gemensamma metoder för kommunikation mellan olika länders förband och enheter.

– Behovet blev tydligt i början av Afghanistan-insatsen, vilket gjorde att Nato då inledde ett arbete med att skapa ett gemensamt ramverk för ledning och beslutsfattning mellan olika länder under insatsen, berättar Gert Burgstaller som arbetar med strategiska frågor på CIO avdelningen inom Ledningsstaben på Högkvarteret. Det är skälet till att Försvarsmakten, som en av 35 organisationer och länder, deltar i Nato–initiativet FMN. Förkortningen står för Fede[1]rated Mission Networking och beskriver hur olika länders ledningssystem, rutiner och metoder kan anpassas för att fungera tillsammans. Försvarsmakten har kommit en bit i utvecklingen och med anpassningen av arbetssätt och teknik. FMN-ramverket används sedan några år av Sverige i övningar med andra nationers förband, och även på FN-insats i exempelvis Mali.

– Men ännu är inte målet nått, som innebär att förband från olika länder ska kunna kommunicera och leda insat[1]ser strategiskt och operationellt tillsammans från första dagen, säger Gert Burgstaller. En konsekvens av anpassningen är att Försvarsmaktens egna enheter förändrar arbetssätt även gentemot varandra, i enlighet med FMN. Som ett led i detta publiceras en ny handbok för rapportering, Handbok rapporter och meddelanden (H RAPP). Den träder i kraft den 1 juni och ersätter FM RappB från 2007. Läs artikel