Nato gör inte Sveriges försvar starkare, Per Blomquist, ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademin

Jag är inte partipolitiskt engagerad men följer all politik. I SvD 10/7 heter det i ledarsticket om asylpolitiken: Vi bör istället fråga oss om vi prioriterar rätt. Kanske kan vi hjälpa fler i närområdet (nära Syrien), snarare än här. Är inte detta SD:s ide? Läs artikel