Nato-debatten är inte så enkel, Jesper Bengtsson , Tiden

…Den stora fördelen om vi väljer att stanna utanför Nato är exakt densamma som motiverat alliansfriheten under alla dessa år. Vi riskerar inte lika enkelt att dras in i en konflikt som vi inte själva är en del av. Vi har på ett tydligare sätt det slutliga avgörandet i våra egna händer, även om man aldrig kan utesluta att vi ändå mot vår vilja skulle dras in i exempelvis en väpnad aggression i vårt närområde.

Det andra tunga argumentet är USA:s dominans. Under Barack Obama hade ett Nato-medlemskap ställt Sverige inför ganska få svåraöverväganden, men med Trump som president, om det nu gud förbjude skulle bli så, hamnar Nato i ett svårare läge. Mycket svårare…

Det tredje argumentet, något mer komplicerat, är att de säkerhetspolitiska spänningarna skulle öka i vår del av världen om både Sverige och Finland skulle bli medlemmar, och alla utgår ifrån att det i så fall kommer att ske samtidigt. Det är inte på något sätt rimligt att låta Putins eventuella ilska över att få två nya Nato-länder nära sitt lands gräns styra vårt beslut. Sverige måste föra en självständig säkerhetspolitik. Men det vore direkt korkat att inte kalkylera med de säkerhetspolitiska konsekvenserna av ett säkerhetspolitiskt beslut. Läs artikel