Nato-chefen vill förlänga interventionskriget, Lars-Gunnar Liljestand

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har meddelat  att Nato överväger att öka sin styrka i Afghanistan på grund av det försämrade säkerhetsläget och att ett beslut ska tas före juni.

Den Nato-ledda Isaf-styrkan avslutades sista december 2014. Då skulle kriget vara över. Av detta blev ingenting. Istället har motståndet mot den USA-stödda regeringen i Kabul ökat, och talibanerna har kontroll över större områden än någonsin sedan kriget började 2001. Det krig som nu pågår är ett fortsatt interventionskrig där USA och Nato deltar med 13 000 man. Formellt skall det vara icke-stridande styrkor som skall vara rådgivare till den afghanska armén. Men USA:s och Natos styrkor har alltmer kommit att bli en aktiv del i striderna genom att bombflyg och drönare sätts in och genom att specialförband understöder regeringsstyrkorna. Om Nato ökar sina styrkor i Afghanistan betyder det att kriget ytterligare kommer att förlängas. Någon förhandlingslösning mellan de afghanska parterna är inte möjlig så länge utländska soldater finns kvar i landet.

Sverige deltar med ett 30-tal militärer i den Nato-ledda styrkan. Den saknar mandat från FN:s säkerhetsråd, och svenska regeringens hänvisning till att man är i landet på inbjudan av regeringen i Kabul håller inte folkrättsligt.

Det är hög tid att svenska regeringen äntligen avslutar vårt deltagande i detta katastrofala krig utan slut.