Nato är den enda effektiva globala krishanteraren, Mikael Odenberg i Försvar och säkerhet 9 juni

Jag har lätt att respektera Sven Hirdman för hans åsikt på SVT Opinion att det vore oklokt av Sverige att bli medlem i Nato. Jag delar den visserligen inte men har svårare för hans argument för sagda ståndpunkt, liksom för hans ovilja mot svenskt samarbete med Nato i fredstid. Läs artikel