Närmare verkligheten är svårt att komma, forsvarsmakten.se

Idag inleds övningsscenariot i den multinationella stabsövningen Combined Joint Staff Exercise, CJSE 17, i Enköping, Karlskrona och Uppsala. Över 1 200 personer från 24 olika nationer ska samarbeta över nationsgränserna och övas både taktiskt och operativt.

— Det är viktigt att vi har förmågan i Sverige att själva kunna planera och genomföra en stor övning om vi ska kunna hantera viktiga situationer som uppstår. Klarar vi inte av det så tror jag inte heller på vår förmåga att hantera stora insatser, så det hänger ihop. Vi ska så långt som möjligt försöka åstadkomma en förmåga, och med den här typen av stabsövningar kommer vi inte närmare verkligheten än så, säger Bengt Axelsson.

Det är många nationer med många erfarna elever och officerare på plats. Många har erfarenheter från NATO-ledda insatser och andra har värdefulla språkliga kunskaper.  Ett mycket givande samarbete är det mellan Sverige och Finland. Inom ramen för övningen finns det två skarpa enheter med från Finland, Swedish-Finish Navy Task Group och Amfibious Task Unit. Läs pressmeddelande