Nära hälften av svenskarna tror på försvar från Nato, expressen.se

DN har tillsammans med opinionsinstitutet Ipsos genomfört en undersökning om svenskarnas inställning till Nato. Motståndet mot ett svenskt Nato-inträde har ökat med fyra procentenheter, från 40 till 44 procent, jämfört med i fjol.

– Under några år har mätningar visat att Nato-motståndet försvagats och att fler är osäkra och överväger ett medlemskap. Nu verkar den trenden ha brutits och opinionen har rört sig något i Nato-skeptisk riktning, säger Ipsos analyschef David Ahlin.

Undersökningen visar även att andelen som anser att Sverige bör söka medlemskap i Nato har minskat från 35 till 31 procent. Läs artikel