Must får bättre förutsättningar att bidra till Sveriges säkerhet, forsvarsmakten.se

2018 var ett intensivt år för Must. En osäker omvärld, ett ökat säkerhetshot och totalförsvarsutvecklingen är några faktorer som bidragit till detta. Detta framkommer i Musts årsöversikt för 2018.[…]

En förutsättning för att kunna göra bra bedömningar om hoten och sårbarheterna är att ha en väl fungerande underrättelseinhämtning och en tydlig analys av såväl gränsöverskidande hot och fenomen, som utvecklingen i omvärden och i insatsområdena.

– Under 2018 har Musts kunnat stödja förbandschefen i Mali med förvarningar om hot, vilket bidragit till att relevanta skyddsåtgärder kunnat vidtas.

Must skriver också om att de rysk-amerikanska relationerna har försämrats på ett flertal områden
under 2018.

– Utvecklingen i närområdet kommer de närmsta åren fortsatt att präglas av motsättningar mellan Ryssland och Nato och det finns idag få tecken på att aktörerna är beredda att närma sig varandra för att hantera säkerhetsutmaningarna. Läs pressmeddelande