Multilateralt möte satte fokus på säkerhetssituationen i Östersjön, forsvarsmakten.se

Den 23-24 januari stod Försvarsmakten värd för ett kombinerat högnivåmöte med policy-direktörer från ländernas Försvarsdepartement och militära strategichefer från partnerländer i den brittisk-ledda Joint Expeditionary Force (Jef). Mötet ägde rum på Gotland vilket satte säkerhetssituationen i Östersjöregionen i fokus. Jef är en koalition av nio deltagande länder: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien. Läs pressmeddelande