Multilateralt försvarsministermöte om situationen i Sahel, regeringen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 2 september i ett multilateralt videomöte om stödet till länderna i Sahelområdet i Afrika. Mötet leddes av den franska försvarsministern Florence Parly med deltagande försvarsministrar från ett tiotal länder och representanter från bland annat EU, FN och USA. Huvudpunkten på mötet var hur länderna skulle hantera den allvarliga politiska utvecklingen i Mali.

Under mötet diskuterade försvarsministrarna och representanterna de säkerhetspolitiska konsekvenserna i och med det militära maktövertagandet i Mali den 18 augusti 2020, vilket ledde till att president Ibrahim Boubacar Keïta tvingades avgå.

Under mötet framhölls de deltagande ländernas ambitioner att fortsätta det fredsbevarande och stabiliserande stödet till Mali och Sahelregionen och arbetet mot terrorism i området inom ramen för de insatser via FN, EU och multilateralt som görs. Läs pressmeddelande

Läs också kommentar här på sajten om det svenska militära deltagandet.