MP-KONGRESS: I stället för ett fredsdepartement behöver vi diskutera hur en grön hållbar säkerhetspolitik ser ut,Fredrik Leijerstam, Dalarnas Tidning

..Miljöpartiet har i regering med Socialdemokraterna ansvar för att styra vårt land. Sveriges territoriella försvar är en viktig del av det ansvaret, ett ansvar som har fått stryka på foten under flera decenniers tid. Det är inte bara den nuvarande eller förra regeringens ansvar att det har blivit så. Försvarsbeslut efter försvarsbeslut har underfinansierats, då detta politikområde har prioriterats ner i budgetförhandlingar

De senaste åren har Rysslands provokationer och expansionism på det säkerhetspolitiska området tydligt visat att vi behöver avsätta betydligt större resurser för att försvaret ska kunna fullgöra sina viktiga uppgifter att skydda vårt land och att försvara Sveriges frihet. I praktiken har vi nedrustat vårt militära försvar. Det lämnar ett vakuum kring Östersjön, och vakuum tenderar att fyllas med något. Idag är detta något Ryssland, som utnyttjar Sveriges militära frånvaro till upprepade provokationer.

Miljöpartiet borde – i stället för denna motion – diskutera hur en hållbar grön säkerhetspolitik ska se ut. Vilka resurser behöver vi avsätta för att försvaret ska kunna genomföra sina uppgifter? Hur fogar vi ihop det nödvändiga militära försvaret med en civil beredskap för att hantera hot som skogsbränder, översvämningar och andra katastrofer?

…En hållbar och klok grön säkerhetspolitik ser i stället till att försvaret får resurser som motsvarar myndighetens uppdrag. Jag förordar att 2 procent av Sveriges BNP avsätts till det militära försvaret.

 

m

.Läs artikel

.