Motsatsen till Nato-närmande, Ann-Sofie Dahl, svd.se

I torsdags undertecknade Sverige ett nytt försvarsavtal med Natolandet Danmark. Vid ceremonin i Stockholm utvecklade Peter Hultqvist de många poängerna med avtalet med sin danske kollega, Peter Christensen: Sverige och Danmark kommer att kunna använda varandras militära infrastruktur, med flygbaser och hamnar, och utbyta lägesinformation om vad som händer här i Öresundsregionen.Och kan därigenom, som Hultqvist formulerade det, ”hantera eventuella problem som uppstår gemensamt”. Om och när ryssen kommer nästa gång, med andra ord.Med avtalet kan danska F16 exempelvis gena över Skåne för att avvisa främmande – läs ryska – flyg på väg mot danskt luftrum. Det är ju inte heller så länge sedan ryska signalspaningsplan med avslagna transpondrar var på vippen att kollidera med civilflyg över Kastrup. Läs artikel