Möte med Nato om värdlandsstöd, forvarsmakten.se

Försvarsmakten har fått i uppdrag av regeringen att öka förutsättningarna för att Sverige ska kunna ge och ta emot militärt stöd. Därför hölls i veckan ett möte med Natorepresentanter och ett drygt tjugotal svenska myndigheter för att diskutera planering och genomförande av värdlandsuppgifter inom ett totalförsvarssammanhang.

– Det är viktigt att gå igenom vilka krav och aktiviteter värdlandsstödet kan föra med sig för respektive myndighet, säger Markus Gannerud på Högkvarterets försvarsplaneringssektion.

Värdlandsstöd kommer att ingå som en del i Aurora 20 som genomförs senare i vår. Läs pressmeddelande