Mönstring och prövning till militär och polis stoppas, svd.se

Mönstring och prövning av värnpliktiga och frivilligt sökande till militär grundutbildning och polishögskolan stoppas till den 20 april, enligt besked från Rekryteringsmyndigheten (TRM). Blir det långvarigt kan planerad tillväxt i polisen och Försvarsmakten påverkas.

Skälet till beslutet, som gäller från och med måndag, är att bidra till att begränsa spridningen av coronaviruset och ligger i linje med vad Folkhälsomyndigheten sagt om att undvika resor inom landet, framför allt till storstäderna.

– Det är stor skillnad mellan Stockholm och övriga Sverige. Både att resa till och från en storstadsregion kan innebära smittspridning, sa statsepidemiolog Anders Tegnell tidigare i veckan.

TRM har för närvarande två rekryteringskontor, i Stockholm och Malmö. Nu ligger all mönstring och prövning nere under minst fyra veckor.

Beslutet gäller allasom är kallade att mönstra till Försvarsmaktens grundutbildning, både enligt lagen om totalförsvarsplikt och frivilligt sökande. Även prövningen till polishögskolan stoppas. Exakt vilka följder det blir av nedstängningen går inte att säga för närvarande. TRM:s beslut gäller ”i nuläget”. Läs artikel