Moderniseringen av kärnvapen fortsätter, sipri.org

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) publicerar idag SIPRI Yearbook 2020, där redogörs för det nuvarande tillståndet för rustning, nedrustning och internationell säkerhet.

Där visas att trots en generell minskning av antalet kärnstridsspetsar under 2019 fortsatte alla kärnvapenstater att modernisera sina nukleära styrkor.
Minskningen av kärnstridsspetsar fortsätter men spänningarna växer. De nio kärnvapenstaternas (USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea), innehav av kärnvapen beräknades i början av 2020 uppgå till sammanlagt 13 400. Det innebar en minskning från de 13 865 kärnvapen som SIPRI beräknade ländernas innehav till i början av 2019 (se tabellen nedan). Omkring 3720 kärnstridsspetsar är utplacerade i operativa styrkor och nästan 1800 av dessa hålls i högsta beredskap. Läs rapporten