Moderne værnepligt – en uundværlig del af et robust forsvar, Jeppe Trautner, ph.d., forsvarsekspert, og Mads S. Mikkelsen, cand.scient.pol., Berlingske

Danmark skal, som NATO ønsker, og som Sverige, Norge, de baltiske lande, Polen og Tyskland er i færd med, genopstille et konventionelt forsvar. Vores lille ekspeditionsforsvar, der kortvarigt kan indsætte små enheder i fjerne lande, er ikke nok. Danmark skal snarest muligt igen kunne bidrage militært til at stabilisere og krisestyre i nærområdet…

Udenlandske og danske erfaringer viser, at en moderne og fleksibel værnepligt er en essentiel kilde til et motiveret personel af høj militær kvalitet. Langtfra alle, der bidrager til debatten, synes at vide, at værnepligtige soldater, uddannet og anvendt rigtigt, både er militært meget kapable og langt billigere for forsvaret end kontraktansatte soldater…

Værnepligtige enheder kan efter 8-12 måneder løse en lang række militære opgaver på højt niveau. Eksempelvis uddanner Finland, Norge og snart igen Sverige værnepligtige i enheder med avanceret og tungt materiel, ligesom Danmark gjorde det indtil 2004. Finland uddanner kampvognsbesætninger på 12 måneder, og 80 pct. af flymekanikere til deres F-18 jagerfly er værnepligtige, der kan mobiliseres. Over halvdelen af de danske soldater, der har været udsendt internationalt i de seneste 20 år, herunder i kamp i Afghanistan, har alene haft 12 måneders forudgående militær uddannelse, og også de har gjort det godt og ofte fremragende…

Enheder med værnepligtige er langt billigere end enheder med kontraktansatte på fuld tid. At uddanne en værnepligtig menig soldat i et år og holde vedkommende parat til indsats i seks år derefter koster ca. 0,6 mio. kr. til løn, uddannelse og øvelser. Det koster omkring tre mio. kr. at uddanne og holde en kontraktansat menig soldat klar i seks år. En værnepligtig soldat koster typisk en femtedel eller mindre af, hvad en kontraktansat koster, men kan ikke helt det samme, og er på lavere beredskab, når han er hjemsendt. Läs artikel