Moderatledaren Ulf Kristersson ”Vi har ägnat för lite tid åt försvaret i 20 år”, svd.se

”Dramatiska konsekvenser” i form av nedskärningar i verksamheten väntar om Försvarsmakten inte tillföras mer pengar. Det anser Moderaterna som presenterat en rapport med förslag om hur försvarets förmåga ska förstärkas. […]

Avgörande nu är långsiktiga ekonomiska satsningar för att åstadkomma en långsiktig försvarsuppbyggnad. Konkret vill Moderaterna nu förstärka samtliga tre försvarsgrenar:

  • Armén ska tillföras en tredje brigad i Skåne, inledningsvis måste de två redan existerande ha full förmåga. Artilleriet förstärks genom att samtliga 48 Archerpjäser utnyttjas. Stridsvagnar och stridsfordon ska renoveras.
  • Marinen ska påbörja införskaffningen av nästa generations ytstridsfartyg. Antalet ubåtar ska öka från dagens fyra till sju.
  • Flygvapnet ska förstärkas genom att C/D-versionen av Gripen bibehålls även när den nya E-versionen introduceras.

Partiet vill också ge Hemvärnet ökad status som en egen försvarsgren, där 25 000 befattningar är fyllda, på sikt 30 000. Dessutom öka antalet värnpliktiga och satsa mer på cyberförmåga inklusive värnpliktsutbildning och ett ”digitalt hemvärn”. Läs artikel