Moderaterna vill satsa 18 miljarder kr extra på försvaret, dn.se

Moderaterna vill satsa 18 miljarder kronor mer än regeringen på Försvarsmakten de närmaste tre åren. Det är endast de första stegen: om tio år ska försvaret få kosta dubbelt så mycket som i dag. ”Vi har försummat försvaret under lång tid”.[…]

Detta är nya besked från Moderaterna. Under den förra Moderatledaren Anna Kinberg-Batra så enades Moderaterna, Centern och S-MP-regeringen så sent som i augusti om en extra höjning av försvarets anslag med sex miljarder under åren 2018-2020. […]

– Vi behöver ett starkare försvar, och det har vi försummat under mycket lång tid. Det är nu dags att i ord och i gärning korrigera det som inte är bra nog, säger Ulf Kristersson.[…]

Men nu handlar det om ett tillskott på 18 miljarder kronor fram till 2021. Som motiv till höjningen pekar Ulf Kristersson på ett allt osäkrare läge i omvärlden. Han medger också att kursen har ändrats jämfört med sina företrädares, där ju statsminister Fredrik Reinfeldt sparade på försvaret som kallades ”ett särintresse”.

– Vi tar de siffermässiga konsekvenserna av en analys vi gjort. Det är inte så mycket pukor och trumpeter, utan nu det gäller att långsiktigt se till att återuppbygga den grundläggande kapacitet som Försvarsmakten måste vila på. Då räcker inte stötinsatser utan vi måste ha en trovärdig väg tillbaka till ett starkare försvar och väsentligt högre anslagsnivå på tio års sikt, säger Ulf Kristersson.

Överbefälhavaren Micael Bydén begärde den 1 mars extra anslag på tre miljarder 2019 och ytterligare fem miljarder 2020. De pengarna vill M nu ge försvaret ”så att att ambitionerna om stärkt försvarsförmåga från 2015 uppnås”, skriver man i sin kommande vårbudget. Moderaterna vill dessutom öka anslagen med fem miljarder år 2021 för att skapa en långsiktig stabilitet. Totalt blir det 18 miljarder extra jämfört med vad som hittills beslutats (se fakta). Efter 2021 vill M att anslagen fortsätta att öka i en kontinuerlig trappa som går uppåt så att Sverige 2026-2028 når försvarsutgifter på två procent av bruttonationalprodukten, BNP, i praktiken en fördubbling av dagens anslag. Läs artikel