Moderaterna: 2% till försvaret inom 10 år – allt ska upprustas, cornucopia.cornubot.se

Moderaternas Hans Wallmark (m) och Anna Kinberg Batra (m) presenterade idag riktningen för partiets försvarspolitik att ta beslut om på den kommande stämman. Det handlar om 2% av BNP till försvaret, Nato-medlemskap och upprustning av samtliga grenar av militärt försvar, samt återupprättat totalförsvar.

Det handlar om att inom tio år ska försvarsbudgeten nå 2% av BNP. Finansieringen kan bland annat ske genom att minska utanförskapet, där 1% av BNP går till personer som inte jobbar eller söker jobb trots att de är fullt friska, utan t ex går på försörjningsstöd.
Nato-medlemskapet kvarstår förstås och 2% av BNP är också ett Natokrav. Höjer man försvarsbudgeten 0.1 procentenheter om året når man mycket riktigt 2% av BNP till försvaret på tio år. Läs artikel